Tijd voor stage! Weg uit de schoolbankjes en de wereld in, de opgedane kennis toepassen in het veld! Ik mag dat bij het Herstelbureau in Amsterdam doen. Hieronder mijn verslagen van dat proces. Dat zullen zijn vier coachingsverslagen (d.w.z. gesprekken met mijn coaches) en wekelijkse stage- en werkverslagen van het werk dat ik doe: wat kom ik tegen, wat leer ik en waar loop ik tegen aan? Ten slotte kun je hier ook mijn Stageopdracht lezen.

Hierbij nog één opmerking: mijn stagetraject is compleet anders gelopen dan ik had gedacht. Ik ben begonnen op 4 maart, maar na zes weken was dat avontuur al afgelopen. Want ik heb nog vóórdat mijn stage begon gesolliciteerd bij GGZ-NHN en daar ben ik ook aangenomen! En zo ben ik dus sinds 15 april betaald aan de slag als ervaringsdeskundige bij GGZ-NHN in Schagen! Later zal dat ook Den Helder worden.

Ik zal echter tot de eindpresentaties worden gehouden (d.w.z. t/m week 35) verslag blijven doen van mijn werkzaamheden en leerervaringen. Lees hier hoe het allemaal zo snel heeft kunnen gaan.

En dan hier, voor de volledigheid, mijn sollicitatiebrief voor Howie the Harp, mijn cv en een overzichtje van relevante diploma’s en certificaten.

Coachingsverslagen

Stage- en werkverslagen

De verslagen van mijn stage bij het Herstelbureau vind je onder tegels 10 t/m 15, die van mijn werkervaringen bij GGZ-NHN onder tegels 16 t/m 39

Maart

Wk 10
Klik hier voor verslag week 10
Samenvatting: Na lang wachten is mijn VOG binnen, dus eindelijk kan ik mijn stage beginnen! Erg veel zin in. Ik doe mee met de maandagochtendvergadering, heb mijn eerste leermoment tijdens mijn deelname aan de verslavingsgroep en ik maak kennis met de deelnemers aan het Herstelcafé van De Tour. En hoe vreemd ook tijdens mijn eerste stageweek, ik heb een sollicitatiegesprek. Geen idee hoe ik het gedaan heb…

Wk 11
Klik hier voor verslag week 11
Samenvatting: Mee naar Harrie van Haaster voor een interview. Van Haaster is betrokken bij de website “Herstel Werkt!”, doel daarvan is “om met alle aanbieders van herstelgerichte activiteiten een overzicht te bieden van het aanbod in de wijken van Amsterdam”. Boeiend project maar ingewikkeld. Al met al een interessant gesprek met één van de grondleggers van opleidingen tot ervaringsdeskundige in Nederland, en we spreken ook kort over e-zorg. Verder mag ik o.a. aanwezig zijn bij een gesprek met iemand van de Regenbooggroep. Onderwerp: de implementatie van ED bij de Regenbooggroep.

Wk 12
Klik hier voor verslag week 12
Samenvatting: Ik heb de HOP-training voltooid: wat vertel je aan wie en wanneer over je psychische kwetsbaarheid? Mijn stagebegeleidster gooit het programma van de creativiteitsgroep als ze merkt dat iemand dat nodig heeft, en ik bezoek het feestje van tien jaar Je Eigen Stek (JES), waar ik niemand ken. Ik doe mee aan workshop over Eigen Beheer en maak kennis met Clemens Blaas, bestuurder van HVO-Querido, die wel een keer met me wil praten over de toekomst van het vak; dit naar aanleiding van mijn gesprek met Harrie van Haaster over E-Health in week 11.

Wk 13
Klik hier voor verslag week 13

Deze week geef ik een tussentijdse presentatie, min of meer uit mijn hoofd want ik heb hem goed voorbereid. Ik krijg de feedback dat ik heel natuurlijk overkom en dat men het prettig vindt om naar mij te luisteren. De hoofddocent geeft me zelfs een hug! Dat, terwijl een presentatie geven ooit mijn grootste angst was. Later in de week ben ik op het herstelbureau waar de vrije inloop tegenvalt. Het geeft mijn de ruimte om het interview met Harrie van Haaster uit te werken.

April

Wk 14
Klik hier voor verslag week 14
Samenvatting: In deze op één na laatste week bij het Herstelbureau loop ik door omstandigheden alleen op maandag stage in het Amsterdamse. Ik doe deel 2 van de WRAP over sleutelbegrippen. Op woensdag onderteken ik mijn arbeidscontract bij GGZ-NHN en op donderdag sluit ik al aan bij een strategiedag van mijn nieuwe werkgever. Dat gaat over de toekomst en lopende projecten; ik maak er kennis met mijn nieuwe collega’s en leg een contact dat mogelijk relevant is voor mijn eindscriptie.

Wk 15
Klik hier voor verslag week 15
Samenvatting: Mijn laatste week bij het Herstelbureau alweer… “Het waren twee fantastische dagen”, grapt een oude commercial. Deelnemen aan het maandagochtendoverleg heeft weinig zin. Er is een hartelijk en warm weerzien met een herstellende collega, die helaas voorlopig nog niet aan de slag kan. Ik schrijf een afscheidsstukje voor De Vrijbrief, de nieuwsbrief van het Herstelbureau. Ik volg de derde les over de WRAP en ik mag de cyclus afmaken, ook al vertrek ik volgende week naar GGZ-NHN in Schagen. Super fideel! Afscheid van de Tour-groep. Ik kijk terug op een korte maar leerzame tijd, met lieve collega’s.

Wk 16
Klik hier voor verslag week 16
Samenvatting: Yes!! Na vijf jaren van verslaving, worstelen en herstel heb ik eindelijk weer betaald werk! Deze week start ik bij mijn nieuwe werkgever – GGZ-NHN – op de Herstelwerkplaats in Schagen. Gek; ik ben daar werknemer en stagiair tegelijk, want mijn officiële stageperiode duurt nog tot in september. Ik ontmoet mijn collega’s, hoor voor het eerst van de Life Chart Methode, en ik ga mee naar een werkbezoek waar collega D. een presentatie geeft over de Herstel Ondersteunende Intake. Deze blijkt gebaseerd op de vier basisvragen van psychiater Jim van Os. En oh ja, ik betreed het Hol van de Leeuw.

Wk 17
Klik hier voor verslag week 17
Samenvatting: Rustige week die begint met tweede Paasdag. We wandelen met cliënten uit de kliniek, ik werk me in op de computer, maak daarbij kennis met de mailcultuur en ik voeg me bij de lotgenotengroep die spreekt over het thema: Nee zeggen. Verder soes ik weg bij de mindfulness en ik hoor dat iemand met wie we vorige week een goed gesprek hadden nu op de IC ligt. Tijdens een vergadering zegt iemand iets waardoor ik me teveel en rot voel, en we krijgen een presentatie over de Fit Academy.

Mei

Wk 18
Klik hier voor verslag week 18
Samenvatting: Ik spreek iets uit tegenover een collega dat me dwarszit, doe deel 5 van de wrap, merk dat een wandelcliënt behoefte heeft aan een Bijbel en ik leid samen met een nieuwe collega voor het eerst alleen een groep. Als ik een uitnodiging krijg om een boek over herstel te herschrijven, merk ik dat mijn oude vak me altijd zal achtervolgen, alleen heb ik nu de keus om ja of nee te zeggen. Ook krijgen we mensen van de Buurtcirkel met groei-ambitie op bezoek.

Wk 19
Klik hier voor verslag week 19
Samenvatting: Bij GGZ Heerhugowaard volg ik een stoomcursus voor nieuwkomers: een nuttig maar vol dagje… De collega die mij en mijn collega-nieuwkomer begeleidt, wordt ziek, waardoor sommige dingen anders lopen dan gepland. Daarover zal later tijdens de intervisie nog worden nagepraat; dat gaat onder meer over verantwoordelijkheid voor jezelf, je collega’s en je cliënten. Voor die intervisie wordt ook de case behandeld die ik heb ingediend. Hij gaat over onzekerheid.

Wk 20
Klik hier voor verslag week 20
Omdat een collega ziek is, draai ik mee in de Schrijfgroep; leuk om te doen! Met een collega-nieuwe collega doe ik ook een andere groep, waar ik een foute beslissing neem, mede bij gebrek aan informatie. Vrijdag is themadag; alle HWP-collega’s uit De Kop komen bijeen en van studenten aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht krijgen we een schrijfopdracht om bij onze emoties te komen. Die sessie levert veel moois op en ik schrijf een gedicht: Geschonden schoonheid.

Wk 21
Klik hier voor verslag week 21

Vrij rustige week. Wel draai ik voor het eerst met I., die op dezelfde dag is beginnen als ik, onder supervisie van ervaren collega een groep.

Juni

Wk 22
Klik hier voor verslag week 22
Een klein feestje: ik heb mijn WRAP-certificaat behaald! Nogmaals dank aan het Herstelbureau voor het mogen meedoen! Een tegenvallertje is er ook: wat doe je als je met zijn tweeën een groep van één persoon moet draaien? De wandelgroep knippen we in tweeën en verder doe ik mijn eerste Zelfbeeldgroep, wat me erg goed bevalt. Daarna race ik metéén door naar Lochem, voor een vierdaagse Stiltecursus…

Wk 23
Klik hier voor verslag week 23
Ik was deze week niet op mijn best. Er is veel nieuwigheid waaraan ik moet wennen, ik ben te vol in mijn hoofd, prikkelbaar, ik twijfel aan mezelf, heb alle dagen wat, ook vanwege mijn project over digi-zorg en ervaringsdeskundigheid. In een groep begint iemand over suïcidaliteit en er lopen mensen weg. Konden we dat weten? In een andere groep voel ik me overvleugeld door een rooky met een voor mij pittige stijl en ik leer dat míjn stijl relatief zacht is.

Wk 24
Klik hier voor verslag week 24
Korte week vanwege Pinksteren. Iemand van HVO-Querido interviewt me over de drieslag Howie, stage, baan. Verder spreken we met een collega regels af voor de Zelfbeeldgroep, waar overigens iemand uit wegloopt, en op donderdag is er intervisie, waarvoor ik een case aanlever. Ook bel ik Wilma Boevink; kan ze me helpen met mijn onderzoekje naar wat digi-zorg betekent voor het vak van ervaringsdeskundige?

Wk 25
Klik hier voor verslag week 25
De beoordeling van mijn Visietoets voor “Howie” geeft me blosjes en ik schuif aan bij het Overleg Herstelbevordering Schagen. Leerzaam en nuttig. Met het oog op de zomer passen we ons program aan; ik ga twee nieuwe, inspirerende groepen doen. Ook interview ik voor mijn project over E-Health een ervaringsdeskundige die heeft meegewerkt aan een app voor verslaafden en mensen met PTSS. En slotte leg ik mijn groepscoach uit wat ik tegen SMART heb.

Juli

Wk 26
Klik hier voor verslag week 26
Het zomerprogramma komt er aan. Ik ga super leuke groepen doen: Mijn leven door de Lens en de groep Zingeving & Spiritualiteit (zelf opzetten). Moeten we voor verdieping van “Zingeving” een geestelijk verzorger inschakelen? Er is ook een heftig onderwerp: een dag les in suïcidepreventie. Onder andere: hoe ga je om met iemand met een doodswens? Wel of niet over beginnen?

Wk 27
Klik hier voor verslag week 27
https://friso-liesker.nl/wp-content/uploads/2019/08/Kapot-woest-Gesproken-weekbericht-Week-27.wav
Kapot wóést ben ik, deze week! Mijn vers gemaakte PPP crasht ’s avonds laat, onherstelbaar. De helft van de info is weg. En de volgende dag moet ik de presentatie al geven..! Hoe dan? Gelukkig heb ik ook een mooie en ontroerende ervaring tijdens een groep. Ook fijn: van de geestelijk begeleider op de HWP leren we over werkvormen voor de groep Zingeving. Ik leer het woord gespreksstarterkaarten. Ook hoor ik hoe avatars samenkomen om over hun problemen te praten. Cool.

Wk 28
Klik hier voor verslag week 28
Spannend… Deze week komt mijn Howie-coach naar Schagen voor een gesprek met mij en mijn begeleidster daar: wat gaat goed, wat minder? Bij de groep voor lotgenoten is iemand met een behoorlijk heftig verhaal en in schrijfgroep begroet ik een nieuwkomer die eerder dit jaar ergens een situatie heeft gecreëerd waardoor hij daar niet meer welkom is. Verder krijg ik les in het EPD en in de afdeling leuk: een compliment van een klasgenoot. En wat betekent namasté eigenlijk?

Wk 29
Klik hier voor verslag week 29
De voorbereidingen voor “Zingeving” zijn af! Eindelijk een eigen groep! Veel van de samenwerking geleerd. Laat de deelnemers maar komen! En dat zijn er voor een nieuwe groep méér dan we hadden durven dromen… Het is ook een leuke groep en er blijkt veel behoefte aan. Ik snuffel ook even mee bij de fotogroep in Alkmaar. Thema: fotografeer een hoogte- en een dieptepunt. Prachtig, maar ik ga zwaar weg. En dan moet ik mijn herstelverhaal nog doen. In een volle vak, had ik nooit verwacht. Ik kom er goed doorheen maar ik krijg ook nuttige feedback.

Augustus

Wk 30
Klik hier voor verslag week 30
Heet weekje, tropenrooster: collega’s gaan wat eerder weg of werken thuis. Ineens is daar een staande airco met vijf standen… Slippers, zomerse jurkjes. Pittig: laat, op verschillende dagen, ontvang ik kandidaten voor “Zelfbeeld”, beiden met een heftig verhaal. Ook schalt de loftrompet; een groep geeft “ons” als ervaringsdeskundigen prachtige feedback: “Zonder jullie had ik het niet overleefd.” En ik begin aan een PR-plan voor de HWP Schagen.

Wk 31
Kijk hier voor verslag week 31
Weinig spektakel deze week… Komkommertijd inderdaad… Niettemin heel leuk en inspirerend is de gastles van mijn GGZ-NHN collega Maaike bij Howie the Harp. Ze doet haar herstelverhaal en toont ons een indrukwekkend en super strak portfolio. @Work: Veel collega’s zijn op vakantie en mede daardoor, én omdat ik donderdag geen groep heb, werk ik die dag thuis.

Wk 32
Kijk hier voor verslag week 32
Op zich een stil weekje. Weinig turbulentie. We vervangen een zieke collega. Ik ga dus o.a. mee wandelen met mensen uit de kliniek. Een cliënte daarvan, die een beetje verkikkerd is, probeert me te kussen. Ook maak ik een miniposter voor de groep: Mijn leven door de lens. Bijzonder deze week vind ik het heel persoonlijke verhaal dat iemand vertelt tijdens “Zingeving” naar aanleiding van het thema Acceptatie.

Wk 33
Kijk hier voor verslag week 33
Wat een shitweek… Heftig; tijdens het maandagrondje komt twee keer het thema zelfdoding langs, waarvan één keer bij een collega die volledig is ingestort. Zelf voel ik me nog los daarvan waardeloos. Ik heb het gevoel dat ik alles fout doe – maar is dat zo? En hóe fout is het? Worden de feiten op hun juiste gewicht gewogen? Intussen krijg ik ook een mooi compliment, en ik kan een probleem oplossen voor een collega, met wie ik heel plezierig samenwerk en veel lol heb.

September

Wk 34
Klik hier voor verslag week 34
Ik val in bij het Hersteluur in de Kliniek; de sessies daar zijn volstrekt onvoorspelbaar. Dit keer domineerde een praterige, hypere en snel associërende deelneemster, heel beweeglijk. Staan, zitten lopen, praten. Bij zingeving brengt iemand die een draagbaar pianootje meegenomen, een eigen liedje ten gehore. Stoer! Leuk. Goede bijeenkomst. Dan een nabespreking met verrassing… Mijn collega vindt twee uur te lang voor de groep en wil de bijeenkomst inkorten naar 1,5 uur. Ik niet. Dus…?

Wk 35
Klik hier voor verslag week 35
Bijzonder weekje; bij zingeving vertellen twee groepsleden over hun uitzonderlijke, levensveranderende ervaringen. De nieuwe fotogroep is even wennen maar heel inspirerend: foto’s maken als manier om tot reflectie en zelfinzicht te komen werkt erg goed… En zo is dit dan mijn allerlaatste weekverslag! Blij dat het er op zit, al zal ik het ergens ook gaan missen; het ambacht van het maken, de reflectie… Als ik terugkijk zie ik hoe er in sneltreinvaart ontzettend veel is gebeurd in die zes stagemaanden. Op 4 maart start mijn stage, op 7 maart heb ik een sollicitatiegesprek bij GGZ-NHN en op 3 april teken ik daar mijn contract! In zes maanden ga ik van het meekijken bij groepen, via het leiden van groepen naar het zelf opzetten van een groep. En ik heb nog een onderzoekje dat ik moet uitwerken. (Is inmiddels voltooid).

Wk 36
Week 36: helaas, er valt (bijna) niets meer te klikken…
…want deze week heb ik mijn eindpresentatie! Mijn moeder, zus en broer zijn er ook bij, evenals mijn coach bij de Herstelwerkplaats. Na afloop steekt mijn broer zijn hand op voor een reactie; hij is aangedaan, vertelt hij en zegt: “Ik zie nu Friso!” Nieuwsgierig naar de feedback van mijn klasgenoten, de docenten/coaches (Hans, Bea en Carly) en onze projectmedewerker Richard? Klik hier.

Wk 49
Week 49, 14-11-2019
Even een sprong van week 36 naar 46; dit is het slot van dit portfolio. Vandaag heb ik dan mijn certificaat in ontvangst mogen nemen! Locatie: Kerk aan de Aalberse Straat. Emo-temperatuur: hoera!; gevoelstemperatuur; mega-ril. Steenkoud in die kerk! Verbazing: er zijn maar negen studenten die hun certificaat kunnen komen halen; de rest heeft nog geen eindgesprek gehad omdat ze nog niet alle opdrachten af hebben. Ik stroom uit op D-niveau, waarvoor ik ook hard heb gewerkt. Ik heb niemand mee gevraagd; ik vier het op 17 november, uit eten in klein comité. Het was een intensief jaar dat me ontzettend veel heeft gebracht; van gedoe met het UWV tot een nieuwe baan en nieuwe dierbaarheid. En het belangrijkste: altijd dacht ik dat pas iets mocht doen als een ander het startschoot daarvoor had gegeven; bij Howie ben ik gaan inzien dat ik zelf het startpistool in handen heb – vandaar het beeld op mijn startpagina.