Het schrijven van reflecties en verslagen is één van de vaste onderdelen van de opleiding Howie the Harp. Wat heb ik geleerd? Welke inzichten heb ik opgedaan? Hoe heb ik de kennis verinnerlijkt en wat kan ik er mee als ervaringsdeskundige?

Ik onderscheid wat de reflecties aangaat vijf categorieën: 1) Reflecties vóór de opleiding; 2) Reflecties en opdrachten vóór de stage; 3) Reflecties en opdrachten tijdens de stage; 4) Reflecties als ervaringsdeskundige bij GGZ Noord-Holland-Noord en 5) Reflecties ná de studie.

Een vijfde, apart categorie, bevat reacties op dit portfolio.

Reflecties vóór de opleiding

  • Jaarverslag De Hoofdzaak 2017. Hiervoor heb ik de interviews gedaan en geschreven, en de productie begeleid – een prachtige en zeer inspirerende ervaring. Het jaarverslag is op zichzelf natuurlijk geen reflectie maar het heeft me wel veel inzicht gegeven in het werk(gebied) van de ervaringsdeskundige en de vele verschillende gezichten van psychische kwetsbaarheid. En een belangrijk basisinzicht: wij zijn niet onze beperking, niet onze diagnose.
  • Dit is de eerste reflectie die ik over ervaringsdeskundigheid schreef. Dat was n.a.v. de 10 interviews die ik heb gedaan met ervaringsdeskundigen t.b.v. het Jaarverslag van De Hoofdzaak 2017.

Reflecties en opdrachten vóór de stage

Reflecties en opdrachten tijdens de stage

Reflecties bij GGZ-NHN (Schagen)

Reflecties na de studie

Alle reacties op mijn portfolio/website zijn spontaan ingestuurd. Om de feedback van mijn coach van Bea Jongsma heb ik gevraagd.