Op deze pagina vind je interviewtjes en beeldverslagen. Soms zijn dat foto’s, soms zijn het filmpjes. En soms is het een krantenartikel.

 

 

NRC uitgebreid over de eerste lichting “Howies” in Amsterdam

In de weekendbijlage van de Amsterdamse editie van NRC Handelsblad stond op 9 februari een artikel over de eerste lichting studenten van Howie the Harp in Amsterdam, van wie ik er één ben. Een mooie spread en een welwillend artikel, maar helaas wel een beetje stigmatiserend. De kop en het chapeau van het stuk suggereren dat het niets dan daklozen zijn die de opleiding volgen, die allemaal op straat hebben geleefd. Die mensen zijn er inderdaad tussen maar dat is echt de minderheid. Ja, velen hebben ervaring met verslaving, maar niet allemaal. Er zijn er ook bij die ervaring hebben met bijv. psychoses, een eetstoornis of (seksuele) mishandeling. Wat “Howies” verbindt, is dat ze mensen zijn die als gevolg van heftige ervaringen een psychische kwetsbaarheid hebben ontwikkeld, waardoor ze in hun leven zijn vastgelopen. Emotioneel, sociaal en maatschappelijk.


Interview voor nieuwsbrief HVO-Querido:

Howie the Harp-student Friso had eerder een baan dan zijn diploma

Op 11 juni ben ik geïnterviewd door iemand van het Centraal Bureau van HVO-Querido. Aanleiding: men was op zoek naar een enthousiasmerend gesprek over Howie the Harp, t.b.v. de potentiële studenten voor het komende jaar. Omdat ik al een baan heb voordat de opleiding ten einde is, kan ik iets over beide werelden zeggen; 1) wat de opleiding voor mij gedaan heeft (persoonlijke groei) en dat de investering in het volgen van de opleiding dáárom een goed idee is; 2) en dat je, als je je radar aan hebt staan, ook op korte termijn werk als ervaringsdeskundige kunt vinden.
Lees hier het interview.


Datzelfde interview in de nieuwsbrief van HVO…

Een klasgenoot stuurde me op 7 augustus een fotootje op van de interne mail die ze die dag had ontvangen van HVO-Querido. Het bericht bevat een verwijzing naar het interview dat ik op 11 juni heb gegeven voor “HVO”. Dat interview is hierboven te lezen.


…op de website van HVO-Querido…

Zonder dat ik het weet, blijkt het interview voor HVO-Querido óók op de HVO-site te staan. Erg raar om ineens naar je eigen kop te kijken.


…én op de FB-pagina van HtH Amsterdam

Klik hier voor de FB-pagina waar je deze pagina kunt vinden.